T-Mobile Olympijský běh

Obecné

 • Zakladatelem a vlastníkem veškerých práv k projektu T-Mobile Olympijský běh je Český olympijský výbor, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L4600, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10.
 • Pořadatelem projektu T-Mobile Olympijský běh je Česká olympijská, a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5522, IČO: 25268708, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10.
 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Děti od 15 let přihlášené na dospělý závod platí startovné. Mladší děti se závodu dospělých smí účastnit, pokud s tím pořadatel souhlasí – registrace umožní. Na dětské trasy se mohou hlásit pouze děti do 15 let.
 • Pro děti do 15 let je startovné na dětských trasách zdarma.
 • Závodníci, kteří nejsou plně svéprávní (nezletilí závodníci mladší 18 let, kterým nebyla přiznána svéprávnost nebo kteří neuzavřeli manželství a závodníci, jejichž svéprávnost byla omezena soudem), se mohou závodu zúčastnit POUZE s podepsaným písemným souhlasem odpovědného zákonného zástupce odevzdaným při vyzvednutí startovního balíčku. Bez podepsaného souhlasu odpovědného zákonného zástupce nelze vydat startovní balíček. V případě registrace v místě závodu bude připraven vzor souhlasu, který je nutné podepsat odpovědným zákonným zástupcem. Vzor souhlasu bude ke stažení zde.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez nepřiměřených obtíží zvládl.
 • Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu neodpovídá za jakoukoliv majetkovou i nemajetkovou újmu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Pořadatel závodu tímto žádá všechny účastníky, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu, a to na základě volného uvážení pořadatele.
 • K úspěšné registraci účastníka bude zapotřebí souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Dárkový poukaz

 • Kupující vyplní kontaktní údaje, zaplatí a do e-mailu obdrží dárkový poukaz.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů výhradně za účelem zpracování dárkového poukazu.
 • Vybraná platební metoda (m-platba, platební karta, bankovní převod) má vliv na dobu dodání dárkového poukazu. Při platbě kartou nebo prostřednictvím m-platby bude poukaz zaslán na e-mail kupujícího okamžitě po autorizaci platby v systému. V případě platby bankovním převodem bude poukaz zaslán nejpozději následující pracovní den po připsání částky na účet Pořadatele a spárování s objednávkou.
 • Poplatek je nevratný.
 • Pro uplatnění dárkového poukazu je nutné se registrovat prostřednictvím on-line registračního formuláře na webových stránkách olympisjkybeh.cz se slevovým kódem od února 2018 do uvedeného termínu na poukazu.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách www.olympijskybeh.cz.
 • Registrace bude platná po vyplnění registračního formuláře a po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet pořadatele v plné výši a to buď bankovním převodem, kartou nebo m-platbou. V případě výběru platby bankovním převodem musí být platba připsána na účet pořadatele do pěti pracovních dnů od registrace, v opačném případě bude registrace stornována.
 • Poslední možnost výběru zaplacení startovného převodem na účet při registraci online je 7. 6. 2018 ve 12:00. V případě, že platba nebudu na účet pořadatele připsána dne 11. 6. 2018, bude registrace stornována.
 • Poslední možnost zaplacení startovného kartou a formou m-platby při registraci online je 11. 6. 2018 ve 12:00.
 • Startovné je nevratné. Registraci lze po uvážení pořadatele předat jinému účastníkovi. V takovém případě nás kontaktujte na olympijskybeh@olympic.cz do 11. 6. 2018.
 • V rámci online registrace lze zakoupit závodnické tričko. Závodnická trička jsou součástí startovného pro prvních 500 zaplacených online registrací na zlatém závodě v Praze a u ostatních zlatých závodů pro prvních 200 (platí do vyčerpání zásob). K tomu je nutné vybrat velikost trička. Velikost trička objednaného při online registraci nelze změnit.
 • Tričko bude závodníkovi přiděleno 20. 6. 2018 v místě závodu nebo na vybrané prodejně T-Mobile, pokud zvolil tento druh vyzvednutí u zlatého závodu.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.olympijskybeh.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny trasy, v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
 • V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výkladu těchto pravidel rozhoduje pořadatel. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu ani jinému přezkumu.

Závod a startovní balíčky

 • Účastník závodu se musí prokázat e-mailem s přiřazeným startovním číslem.
 • Startovní balíček si závodník vyzvedne 20. 6. 2018 v místě závodu nebo na zlatých závodech na vybrané prodejně T-Mobile, pokud zvolil tento druh vyzvednutí.
 • Startovní balíčky nevyzvednuté na prodejnách T-Mobile v uvedené lhůtě uvedené v potvrzovacím e-mailu k online registraci lze vyzvednout v místě závodu 20. 6. 2018.
 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat.
 • Startovní číslo a případně čip jsou nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky nebo pomůcky a ani běžet s psem nebo kočárkem.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pitný režim pro závodníky bude zajištěn v cíli.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • U zlatých závodů pořadatel závodu zajišťuje úschovnu a šatnu.
 • Na každém závodě jsou vyhlášeni absolutní vítězové na jednotlivých trasách (1. – 3.místo) dle pohlaví.
 • Na ceny pro vítěze není právní nárok.
 • V případě čipové časomíry se čas měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. Ve výsledcích je uveden i čistý čas od proběhnutí startem.
 • Účastníci mají možnost do 3 dnů po skončení závodu reklamovat dosažený čas na e-mailu olympijskybeh@olympic.cz. V případě, že bude reklamace uznána, nemá závodník již nárok na věcné ceny a další ocenění, které byly na závodě rozdány.