Cena startovního balíčku na Zlatém závodě

  1. 2. - 15. 4. 16. 4. - 14. 6.
Startovní balíček bez trička (dospělý) 400 Kč 500 Kč
Startovní balíček včetně trička (dospělý) 600 Kč 700 Kč
Dětský balíček bez trička 50 Kč 50 Kč
Dětský balíček s tričkem 200 Kč 200 Kč

50 Kč z ceny startovního balíčku je poskytnuto jako dar České olympijské nadaci. Dětské závody jsou určeny pro děti do 15 let.

Cena startovního balíčku na Závodě

  1. 2. - 15. 4. 16. 4. - 14. 6.
Startovní balíček bez trička (dospělý) 150 Kč 250 Kč
Startovní balíček včetně trička (dospělý) 350 Kč 450 Kč
Dětský balíček bez trička 30 Kč 30 Kč
Dětský balíček s tričkem 180 Kč 180 Kč

20 Kč z ceny startovního balíčku je poskytnuto jako dar České olympijské nadaci. Dětské závody jsou určeny pro děti do 15 let.

Registrace probíhají on-line od 1. února do 30. srpna 2021, při platbě startovního balíčku kartou do 23. srpna 2021.

Registrace na místě v den závodu nebudou možné.