T-Mobile Olympijský běh

Chci běžet

Závody Individuální výzva

 

Chci poradit

Nejčastější otázky a odpovědi


Oficiální pravidla závodu

Obecné

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Na dětské trasy se mohou hlásit pouze děti do 15 let (ročník 2002 včetně). Startovné je zdarma.
 • Děti nad 15 let běží dospělou trasu a platí běžné startovné. Děti mladší 15 let se závodu dospělých účastnit nesmí.
 • Nesvéprávní závodníci (nezletilí závodníci mladší 18 let, kterým nebyla přiznána svéprávnost, nebo kteří neuzavřeli manželství) a závodníci, jejichž svéprávnost byla omezena soudem, se mohou závodu zúčastnit POUZE s podepsaným písemným souhlasem odpovědného zákonného zástupce odevzdaným při vyzvednutí startovního balíčku. Bez podepsaného souhlasu odpovědného zákonného zástupce nelze vydat startovní balíček. V případě registrace v místě závodu bude připraven vzor souhlasu, který je nutné podepsat odpovědným zákonným zástupcem. Vzor souhlasu je ke stažení zde.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Každý účastník by měl mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu není odpovědný za jakoukoliv újmu (majetkovou škodu, nemajetkovou újmu) způsobenou závodníkem nebo jinou osobou při účasti v závodě nebo při jakékoliv jiné činnosti spojené se závodem.
 • Pořadatel závodu tímto žádá všechny účastníky, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 • Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely třetích stran a poskytnutí kontaktu pro marketingové účely partnerů akce.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • K platné online registraci musí každý účastník závodu vyplnit registrační formulář. Následně obdrží e-mail s dalšími pokyny a potvrzením o jeho startu na konkrétním závodě.
 • Registrace bude platná až po jejím zaplacení, připsáním na účet pořadatele v plné výši, a to buď bankovním převodem, nebo m-platbou.
 • Poslední možnost zaplacení startovného převodem na účet při registraci online je 15. 6. 2017 v 23:59.
 • Poslední možnost zaplacení startovného kartou a formou m-platby při registraci online je 19. 6. 2017 ve 12:00.
 • Registrace je možná v místě závodu dne 21. 6. dle časového harmonogramu daného závodu.
 • Velikost objednaného trička při registraci nelze změnit. U závodů všech kategorií si mohou běžci tričko zakoupit. Tričko bude závodníkovi přiděleno na vybrané prodejně T-Mobile, pokud zvolil tuto možnost vyzvednutí, nebo v den závodu v místě závodu. Závodník tričko získá jen při jeho zadání v online registraci, nikoliv při registraci na místě.
 • Trička jsou součástí základního startovného pro nejrychleji přihlášené u zlatých a stříbrných závodů. Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.olympijskybeh.cz
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný a není možné závodníka přeregistrovat na jiný závod. Registraci lze však předat jinému účastníkovi do 1.6. V takovém případě nás kontaktujte na olympijskybeh@olympic.cz.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Závod a startovní balíčky

 • Startovní balíčky na zlaté závody si účastníci mohou vyzvednout na vybraných prodejnách T-Mobile v termínu od 14. 6. 2017 do 20. 6. 2017, případně v den závodu v zázemí startu a cíle. Způsob vyzvednutí balíčků si závodník volí při registraci. Nevyzvednuté balíčky na prodejnách lze vyzvednout poté až na místě startu před závodem.
 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat.
 • Startovní číslo (čip) jsou nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Startovní balíček bude vydáván proti e-mailu/ jménu na OP.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty a kouření.
 • Absolvování závodů se zvířaty je z bezpečnostních důvodů zakázáno.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • U zlatých závodů pořadatel závodu zajišťuje úschovnu věcí a převlékárnu.
 • U zlatých závodů bude občerstvení pro závodníky podáváno v průběhu závodu, v cíli a
  v zázemí.
 • Ceny pro vítěze nejsou právně vymahatelné.

Časomíra

 • V případě čipové časomíry se čas měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. Ve výsledcích je uveden i čistý čas od proběhnutí startem.
 • Protesty proti porušení či nedodržení Pravidel během závodu závodníkem je možné podat pouze v den závodu, a to nejpozději 30 minut po dokončení závodu. Protest se podává v místě Prezence v areálu zázemí. Podmínkou je vyplnění příslušného formuláře a složení kauce 500 Kč, která bude v případě kladného vyřízení ve prospěch protestujícího vrácena. V opačném případě kauce propadá pořadateli závodu. Účastníci mají možnost do 3 dnů po skončení závodu reklamovat dosažený čas u zlatých závodů na e-maliu info@sportsoft.cz a u ostatní na olympijskybeh@olympic.cz. V případě, že bude reklamace uznána, nemá závodník již nárok na věcné ceny a další ocenění, které byly na závodě rozdány.

Soubory ke stažení:

Oficiální pravidla T-Mobile Olympijského běhu
Oficiální-pravidla-závodu-2.pdf | 553 KB

Souhlas s účastí závodníka mladšího 18 let
Souhlas-s-účastí-závodníka-v-závodě_TOB-2018.pdf | 210 KB