Logo běhu je vyjádřeno ikonou panáčka běžce, jehož hlavu tvoří symbol „pinu“ označujícího místo, a dále je doplněno textem s název běhu. Logo pracuje se základní barevnou kombinací magentové barvy pro text a tělo, hlava je pak v barvě mentolové. S grafickým prvkem panáčka a pinem se setkáte v různých barevných kombinacích také na našich sociálních sítích, na plakátech a letáčcích, medailích či na dalších upomínkových předmětech T-Mobile Olympijského běhu. Shluk panáčků vyjadřuje masovost akce, různé barevné varianty a tvary panáčků vypovídají o „různých běžcích“ a „různých místech“. Panáčci budou použiti například i na funkčních tričkách Alpine Pro, které si můžete objednat v rámci online registrací na závod. „Nová vizuální identita je díky nadčasovosti připravená pro dlouhodobou komunikaci budoucích ročníků a věřím, že zaujme díky své jednoduchosti a hravosti,“ říká Jan Stanko, ředitel marketingové komunikace společnosti T-Mobile.