• 3,8 km

Soubor s výsledky ke stažení: výsledky TOB_Praha park Královka_2021