Je nám ctí, že význam T-Mobile Olympijského běhu přesvědčil významné osobnosti a instituce, které nad touto akcí v roce 2019 převzali záštitu.

Za udělení záštity nad zlatým T-Mobile Olympijským během v pražské Stromovce děkujeme panu primátorovi hl. města Prahy – panu MUDr. Zdeňku Hřibovi.

Za udělení záštity nad zlatým T-Mobile Olympijským během v Brně děkujeme paní primátorce JUDr. Markétě Vaňkové.

 zastita-brnozastita-praha