S každou registrací na T-Mobile Olympijský běh přispíváte automaticky České olympijské nadaci. Komu a jak Česká olympijská nadace pomáhá?

Nadace pomáhá sportovat dětem, jejichž rodičům chybí finanční prostředky na jejich sportovní aktivity. Nejde přitom pouze o výjimečně talentované děti. Rozhodující je, aby děti měly chuť pravidelně sportovat. O udělení podpory rozhoduje komise nadace složená z jejích patronů, kterými jsou olympijští medailisté. Mimo finanční pomoci Česká olympijská nadace pomáhá i s motivací dětí ke sportu, zprostředkovává totiž dětem setkání s olympioniky, pořádá pro ně kempy a zapojuje je do akcí spojených s olympismem. Děti podporované nadací se tedy samozřejmě také zúčastní T-Mobile Olympijského běhu v roce 2024.

Máte ve svém okolí mladého sportovce, který by ve svém úsilí potřeboval finančně podpořit? Informujte ho o České olympijské nadaci! Na webových stránkách naleznete veškeré potřebné informace a především elektronický formulář na žádost o podporu. „Věřím, že díky účastníkům T-Mobile Olympijského běhu budeme mít nejen další prostředky, ale také oslovíme ty, kteří o možnostech České olympijské nadace ještě neslyšeli a podporu využijí,“ říká Veronika Opršalová, ředitelka nadace.

Česká olympijská nadace od svého založení roku 2012 podpořila již  4 170 dětí z celé České republiky, a to částkou 24 357 687 Kč.