S každou registrací na T-Mobile Olympijský běh přispíváte automaticky České olympijské nadaci. Komu a jak Česká olympijská nadace pomáhá?

Nadace pomáhá sportovat dětem, jejichž rodičům chybí finanční prostředky na jejich sportovní aktivity. Nejde přitom pouze o výjimečně talentované děti. Rozhodující je, aby děti měly chuť pravidelně sportovat. O udělení podpory rozhoduje komise nadace složená z jejích patronů, kterými jsou olympijští medailisté. Mimo finanční pomoci Česká olympijská nadace pomáhá i s motivací dětí ke sportu, zprostředkovává totiž dětem setkání s olympioniky, pořádá pro ně kempy a zapojuje je do akcí spojených s olympismem. Děti podporované nadací se tedy samozřejmě také zúčastní T-Mobile Olympijského běhu 2019.

Máte ve svém okolí mladého sportovce, který by ve svém úsilí potřeboval finančně podpořit? Informujte o České olympijské nadaci! Na webových stránkách naleznete veškeré potřebné informace a především elektronický formulář na žádost o podporu. „Věřím, že díky účastníkům T-Mobile Olympijského běhu budeme mít nejen další prostředky, ale také oslovíme ty, kteří o možnostech České olympijské nadace ještě neslyšeli a podporu využijí,“ říká Martina Voříšková, ředitelka nadace.

Česká olympijská nadace za šest let činnosti podpořila již 2 227 dětí z celé České republiky a to částkou 13 061 960 Kč.

V roce 2018 jsme vybrali díky T-Mobile Olympijskému běhu 357 660 Kč! Pomohli jsme například těmto dětem

 

Jirka (16 let), hokejbal

Jirka (16 let), hokejbal

Jirka žije pouze se svojí maminkou, které na sportování syna nezbývá mnoho peněz. Jirka byl v roce 2017 vybrán jako brankář na krajském výběru U15 v Brně, kde se mužstvo umístilo na 2. místě. Pořízení kompletní gólmanské výbavy (betony, vyrážečka, lapačka, gólmanská hokejka) je velkým zásahem do rozpočtu rodiny proto se maminka rozhodla oslovit Českou olympijskou nadaci. Díky finančnímu příspěvku se Jirka mohl zase o kousek posunout ke svému sportovnímu snu.

Daniel (11 let), plavání

Daniel (11 let), plavání

Danielův tatínek je bohužel dlouhodobě těžce nemocný, má plný invalidní důchod 3. stupně a maminka se o něj celodenně stará. Jsou tedy závislí na sociálních dávkách hmotné nouze. Daniel má ještě další 3 sourozence. Maminka se snaží chodit po různých brigádách, ale i tak není schopná sama celou rodinu uživit. Proto se rozhodla oslovit Českou olympijskou nadaci. „Kluky plavání moc baví a jde jim, máme doma už dost medailí a pohárů ze závodů, ale bez pomoci nadace by plavat určitě nemohli, moc Vám tímto děkuji.“

Nikolas (10 let), fotbal, florbal, lední hokej

Nikolas (10 let), fotbal, florbal, lední hokej

Nikolas je velmi šikovný a talentovaný sportovec. Na první pohled by nikdo nepoznal, že má zjištěnou oboustrannou středně těžkou smíšenou vadu sluchu. Je integrovaný v běžné základní škole, dělá fotbal, florbal a lední hokej – vše bez sluchadel (potem se totiž zahlušují). Nikolasova sluchová vada ale není jediným důvodem, proč maminka požádala Českou olympijskou nadaci o pomoc. V celodenní péči má totiž ještě staršího syna Patrika, který se narodil předčasně a v 6 měsících prodělal periventrikulární leukomalácii (úbytek bílé hmoty na mozku). Patrik je kombinovaně postižený – dětská mozková obrna, nedoslýchavost, porucha zraku, těžká mentální retardace, nízkofunkční dětský autismus. Vývojově je na úrovni 2 letého dítěte, ve speciální základní škole musí mít osobního asistenta. „Budeme rádi za jakoukoliv podporu, abychom Nikolase mohli v tom, co ho baví udržet co nejdéle!“ Dodává maminka Nikolase a Patrika.

Veronika (14 let), pozemní hokej

Veronika (14 let), pozemní hokej

Pozemní hokej hraje Verča již od roku 2010, začínala na základní škole a pokračovala dále do HC Bohemians, kde hraje dodnes. Sport miluje a je zde v dobrém kolektivu. Je velmi sociální, cílevědomá a přirozeně inteligentní (stále samé jedničky na vysvědčení). Její maminka by chtěla dceru na hokeji co nejdéle udržet a podporovat ji, ale dostala se do nelehké situace a není schopna kroužek dcery finančně pokrýt. V roce 2011 se rozvedla s Veroniky otcem a začaly žít samostatně. Následně v novém partnerském vztahu, ze kterého se narodila Adélka, u které se však objevila velmi vážná a vzácná choroba, a tak maminka zůstala na mateřské dovolené a poté jako pečující osoba. Ještě v loňském roce si čas od času přivydělala, letos už to možné není. Sama má vleklé zdravotní potíže. K tomu je opustil partner a donutil je, aby se vystěhovaly ze společného bydlení. Maminka vynaložila veškeré úsilí a financí na pořízení nového bytu – pronájmu. Zůstala sama se třemi nezletilými dcerami, s péčí jí nikdo nepomáhá. Musí tedy skloubit péči o nejmladší handicapovanou Adélku, péči o prostřední dceru, spolu s náročným sportem a přechodem na gymnázium nejstarší Verči. „Zcela jsem se vzdala osobního života, ale děti mi to s vděčností a láskou vrací a život obohacují“, uzavírá maminka.

Leila (12 let), tanec

Leila (12 let), tanec

Maminka dvou dcer je na výchovu a veškeré platby sama, bez jakéhokoliv finančního příspěvku, přídavku, dávek apod. Její partner a otec dětí posílá pouze minimální částku, kterou umožňuje věznice. Obzvláště náročné období je především vždy v pololetí a na začátku školního roku, kdy je potřeba zaplatit všechny aktivity. Kromě toho, že obě dcery aktivně sportují, tak obě ještě velmi krásně malují a navštěvují základní uměleckou školu. „Nerada bych jim tyto záliby odpírala a tak šetřím jak můžu a pro jejich sportování obětuji vše. Věřím, že to má smysl a je to správná cesta“, uzavíra maminka Hana.

Anička (18 let), bowling

Anička (18 let), bowling

Otec Aničky zemřel v roce 2009 a maminka s dcerou tak zůstaly sami. Je velmi obtížné financovat všechny tréninky, turnaje a vybavení. Anička je mistryně regionu, Prahy a celé ČR, velice úspěšně ČR reprezentuje. K tomu však kromě výborných tréninkových možností potřebuje i materiální pomoc, kterou maminka není schopna ufinancovat. Cestuje po turnajích s minimálně 6 bowlingovými koulemi, vrtáním, gripy a potřebuje k tomu vybavení.‌ Zároveň je Anička fanynkou tenisu a ráda by se potkala s Barborou Záhlavovou-Strýcovou.

Sabina (14 let), moderní gymnastika

Sabina (14 let), moderní gymnastika

Sabina je i přes menší handicap v podobě zátěžového astmatu náruživý sportovec. Nade vše miluje moderní gymnastiku, pro kterou žije. Je pilná a cílevědomá, což dokazují její výsledky ve sportu i ve škole. Maminka se jí snaží všemožně podporovat, ale zdaleka to nejde tak, jak by si přála. Je samoživitelka a finanční situace je s jedním platem velice špatná.‌ Sabiny největším snem je podívat se na své vzory na Grand prix v moderní gymnastice, které se koná každý rok v Brně.‌

Adam (9let), lyžování, snowboard

Adam (9let), lyžování, snowboard

Mamince Adámka bylo pouhých 17 let, když se narodil. Do její zletilosti byla ustanovena poručníkem babička. Maminka výchovu svého syna nezvládla a když bylo Adamovi 2,5 roku odešla z domu a již se nevrátila. Ve čtyřech letech byl Adámek soudně svěřen do pěstounské péče své babičky, která je vdova. Adam se poprvé postavil na lyže v necelých čtyřech letech a během jednoho týdne se sám naučil lyžovat. „Já jsem pouze běhala po sjezdovce a podél vleku a snažila se uhlídat neuhlídatelné“, vypráví babička. „Teď s odstupem let už vím, proč moje dcera rodila 20 hodin – on měl totiž v jedné ruce lyže a ve druhé snowboard“, zmiňuje babička. Od zimy 2014 do konce sezóny 2017 se zúčastnil několika místních závodů, a to jak na lyžích, tak na snowboardu a několik jich vyhrál. Do lyžařského oddílu byl Adam přijat až v září 2016 a bohužel hlavní starostí bylo, zda na lyžování budou finance. „Ano, jezdil na starých práskačkách, které jsme vytáhli ze sklepa po mém synovi a čekaly tam na Adama dlouhých deset let. A že jezdil v růžových přeskáčích? I tak mu to nevadilo. Neměl ani žádnou drahou oddílovou bundu a přesto jezdil jako o život“, doplňuje babička. Spolu s Adamem se věnují turistice, jezdí na kole, chodí pravidelně plavat. Adam je velice sportovně nadaný a hlavně ho veškerý pohyb baví.