T-Mobile Olympijský běh

Registrace do školních závodů je spuštěna!

Poběžte s námi! Jak na to?

  1. Vyplňte Přihlášku (viz PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLY níže) za svou školu a odhadovaný počet žáků na www.olympijskybeh.cz/skoly. Přihlašovací formulář byl spuštěn dne 20. dubna 2018. Po naplnění kapacity 60 000 žáků možnost přihlášení uzavřeme.
  2. Do 20. 5. nám na e-mail skolnibeh@olympic.cz zašlete vyplněný Formulář s finálními počty žáků. V přiloženém formuláři je nutné uvést počet žáků v jednotlivých ročnících (1. až 9. třída, přičemž například 1. třída = součet žáků z 1.A, 1.B, 1.C,..), které se budou projektu účastnit.
  3. Připravte závodní trasu dlouhou přibližně 0,5 až 1 km.
  4. Ve středu 20. června 2018 uspořádejte běžecký závod. T-Mobile Olympijskému běhu se bude opět věnovat i vysílání Rádia Junior.
  5. Do 24. června nám na skolnibeh@olympic.cz zašlete minimálně 10 fotografií (pojmenovaných podle názvu školy a města) z vašeho školního T-Mobile Olympijského běhu. Některé fotografie by měly kromě závodu samotného zachytit i předávání dárků dětem.

Pro více informací viz Pozvánku na školní běhy T-mobile Olympijský běh

PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLY – REGISTRACE ZDE


Kontaktní e-mail:

skolnibeh@olympic.cz